Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2018

8222 206c
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viaboringsoup boringsoup

May 30 2018

0206 863b 500
Reposted frompampunio pampunio viapoolun poolun
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viapoolun poolun
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaphilomath philomath
8946 28f9 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viainmybetterworld inmybetterworld

May 17 2018

Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaboli boli

May 16 2018

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viaboli boli
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed vialovesweets lovesweets
5460 be90 500
Reposted fromdoomedman doomedman vialovesweets lovesweets
1199 000d 500
Reposted fromteijakool teijakool vialovesweets lovesweets
Pytasz, czy cię kocham. Nie, nie, nie - absolutnie. Jesteś po prostu pierwszą myślą po przebudzeniu. I ostatnią przed snem. I tymi wszystkimi pomiędzy przebudzeniem a zaśnięciem.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaboli boli
Proszę Cię tylko o jedno - nigdy nie zmieniaj numeru telefonu. Kiedyś, tuż przed śmiercią wybiorę Twoje imię z książki telefonicznej i nacisnę zieloną słuchawkę. A po Twoim "słucham?" powiem Ci wszystko,obiecuję. Powiem Ci jak naprawdę było, jak bardzo Cię kochałam, i dlaczego nigdy o tym nie mówiłam. Powiem Ci też, że poświęciłam całe swoje szczęście dla Twojego dobra - zwyczajnie usuwając się z drogi...
— piekne
Reposted fromHetaira Hetaira viainmybetterworld inmybetterworld
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
7755 127c 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
1772 685d 500
Reposted fromLittleMe LittleMe viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
4704 2038
Reposted fromproof proof viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...